اطلاعیه هابرترین های مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان آذربایجانشرقی در دو بخش بانوان و آقایان

مرحله سوم و پایانی مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان آذربایحانشرقی در دو بخش بانوان و آقایان با حضور ۵ دارت باز در بخش بانوان و ۷ نفر در آقایان برگزار شد.برترین های مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان فارس در دو بخش بانوان و آقایان

مرحله سوم و پایانی مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان فارس در دو بخش بانوان و آقایان با حضور 10 دارت باز در بخش بانوان و 10 نفر در آقایان برگزار شد.برترینهای مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان ایلام در بخش آقایان

مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان ایلام در بخش آقایان با حضور هشت نفر دارت باز برگزار شد.برترینهای مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان کرمان در بخش آقایان

مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان کرمان در بخش آقایان با حضور ۱۱ نفر برگزار شد.برترینهای مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان ایلام در بخش بانوان

مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان ایلام در بخش بانوان با حضور چهارنفر دارت باز برگزار شد.برترینهای مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان کردستان در بخش آقایان

مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان کردستان در بخش اقایان با حضور ۱۴ ورزشکار برگزار شد.برترینهای مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان کرمان در بخش بانوان

مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان کرمان در بخش بانوان با حضور ۶ نفر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن دارت کشور، در این رقابتها که در سالن فجر شهرستان کرمان برگزار شد نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:
نفر اول: خانم آرزو اقطاعی
نفر دوم: خانم مهدیه اسماعیلی
نفر سوم: خانم فریده جابری نسببرترینهای مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان خوزستان در دو بخش آقایان و بانوان

برترینهای مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان خوزستان در دو بخش آقایان و بانوان با حضور ۳۲ شرکت کننده در آقایان و ۱۰ نفر در بانوان برگزار شد.برترینهای مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان آذربایجان غربی در بخش آقایان

مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان آذربایجان غربی در بخش آقایان با حضور ۱۳ دارت باز برگزار شد.برترین های مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان مازندران در بخش بانوان

مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان مازندران در بخش بانوان با حضور 9نفر برگزار شد.برترینهای مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان اردبیل در بخش آقایان

مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان اردبیل در بخش آقایان با حضور ۹ نفر شرکت کننده برگزار شد.برترینهای مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان چهار محال و بختیاری در بخش بانوان

مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان چهارمحال و بختیاری در بخش بانوان با حضور 8 ورزشکار برگزار شد.برترینهای مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان هرمزگان در بخش آقایان

مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان هرمزگان در بخش.(آقایان ) با حضور ۸ شرکت کننده برگزار شد.برترینهای مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان خراسان شمالی در بخش آقایان

مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان خراسان شمالی در بخش آقایان با حضور 8 شرکت کننده برگزار شد.برترینهای مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان چهار محال و بختیاری در بخش آقایان

مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان چهارمحال و بختیاری در بخش آقایان با حضور 12 ورزشکار برگزار شد.برترین های مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان بوشهر در دو بخش آقایان و بانوان

برترینهای مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان بوشهر در دو بخش آقایان و بانوان با حضور 10 شرکت کننده در مردان و ۷ نفر در بخش بانوان برگزار شد .برترینهای مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان خراسان رضوی در دو بخش آقایان و بانوان

مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان خراسان رضوی در دو بخش آقایان و بانوان با حضور 8 شرکت کننده در آقایان و ۹ نفر در بخش بانوان برگزار شد.برترینهای مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان قزوین در بخش بانوان

مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان قزوین در بخش (بانوان ) با حضور 8 شرکت کننده برگزار شد.برترینهای مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان خراسان شمالی در بخش بانوان

مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان خراسان شمالی در بخش بانوان با حضور 5 شرکت کننده برگزار شد.برترینهای مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان اردبیل در بخش بانوان

مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان اردبیل در بخش بانوان با حضور ۶ نفر شرکت کننده برگزار شد.برترینهای مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استان هرمزگان در بخش بانوان

مرحله سوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان هرمزگان در بخش (بانوان ) با حضور ۷ شرکت کننده برگزار شد.

صفحه‌ها

قبل از ثبت نام جدید، حتما لیست اعضای انجمن

دارت را از اینجا مشاهده بفرمایید

 

پرداخت حق عضویت سالانه

مسابقه بعدی

رنکینگ جوانان - پسران- 98

محل مسابقه : اصفهان - مرحله 1
تاریخ : 1398/03/30

جدول لیگ ها

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری بانوان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری آقایان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر