اطلاعیه هابرترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان خراسان جنوبی در دو بخش بانوان و آقایان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان خراسان جنوبی در دو بخش بانوان و آقایان و با حضور ۱۸ ورزشکار در بخش بانوان و ۱۹ نفر در آقایان برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان کرمان در بخش آقایان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان کرمان در بخش آقایان با حضور ۱۲ نفر از آقایان برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان مازندران در دو بخش بانوان و آقایان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان مازندران در دو بخش بانوان و آقایان و با حضور ۱۴ ورزشکار در بخش بانوان و ۲۶ نفر در آقایان برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان هرمزگان در دو بخش بانوان و آقایان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان هرمزگان در دو بخش بانوان و آقایان و با حضور 5 ورزشکار در بخش بانوان و 12 نفر در آقایان برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان چهار محال و بختیاری در دو بخش بانوان و آقایان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان چهارمحال و بختیاری در دو بخش بانوان و آقایان و با حضور 10 ورزشکار در بخش بانوان و 8 نفر در آقایان برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان زنجان در دو بخش آقایان و بانوان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان رنجان با شرکت ۱۲ بازیکن خانم و ۶ بازیکن آقا برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان خراسان شمالی در بخش آقایان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان خراسان شمالی در بخش آقایان با حضور در 9 شرکت کننده برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان قزوین در بخش آقایان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان قزوین ، در بخش آقایان با حضور10 نفر از آقایان برگزار گردید .برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان تهران در بخش آقایان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان تهران در بخش آقایان با حضور ۱۶ بازیکن برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان اردبیل در بخش آقایان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان اردبیل در بخش آقایان با حضور ۱۲ نفر برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان لرستان در بخش آقایان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان لرستان در بخش آقایان با حضور ۸ دارتر برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان سمنان در بخش آقایان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان سمنان در بخش آقایان با حضور 9بازیکن برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان کرمان در بخش بانوان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان کرمان در بخش بانوان با حضور ۷ نفر از بانوان برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان سمنان در بخش بانوان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان سمنان در بخش بانوان با حضور 5بازیکن برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان يزد در بخش آقایان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان يزد در بخش آقایان با حضور ۱۰ بازیکن دارت باز برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان کهکیلویه وبویراحمد در بخش آقایان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان کهکیلویه وبویراحمد در بخش آقایان با حضور 10بازیکن برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان کهکیلویه وبویراحمد در بخش بانوان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان کهکیلویه وبویراحمد در بخش بانوان با حضور 8بازیکن برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان لرستان در بخش بانوان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان لرستان در بخش بانوان با حضور ۱۱ دارتر برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان ایلام در بخش آقایان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان ایلام در بخش آقایان با حضور هشت نفر دارت باز برگزار شد.برترین های مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان آذربایجان غربی در بخش آقایان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان آذربایجان غربی در بخش آقایان با حضور ۱۵ دارت باز برگزار شد.برترین های مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان بوشهر در دو بخش آقایان و بانوان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان بوشهر در دو بخش آقایان و بانوان با حضور ۱۸ دارتر در رده آقایان و ۸ بازیکن در بانوان برگزار شد.برترین های مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان آذربایجان شرقی در بخش آقایان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان آذربایجان شرقی در بخش آقایان با حضور ۱۰ دارت باز برگزار شد.برترین های مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان فارس در بخش آقایان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان فارس در بخش آقایان با حضور 10 دارت باز برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان همدان در بخش بانوان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان همدان در بخش بانوان با حضور 4 شرکت کننده برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان مرکزی در بخش آقایان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان مرکزی در بخش آقایان با حضور 8 شرکت کننده روز پنجشنبه ۹۸/۶/۱۴ برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان خراسان رضوی در بخش آقایان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان خراسان رضوی در بخش آقایان با حضور 14 نفر شرکت کننده برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان خراسان رضوی در بخش بانوان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان خراسان رضوی در بخش بانوان با حضور 8 نفر شرکت کننده برگزار شد.برترینهای مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استان قزوین در بخش بانوان

مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر استان قزوین ، در بخش بانوان با حضور 9 نفر از بانوان برگزار گردید .

صفحه‌ها

قبل از ثبت نام جدید، حتما لیست اعضای انجمن

دارت را از اینجا مشاهده بفرمایید

 

پرداخت حق عضویت سالانه

مسابقه بعدی

رنکینگ جوانان - پسران- 98

محل مسابقه : اصفهان - مرحله 1
تاریخ : 1398/03/30

جدول لیگ ها

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری بانوان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری آقایان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر