تقویم مسابقات سال 98

روز
عنوان
محل مسابقه
توضیحات
تاریخ شروع
تاریخ پایان
ثبت نام
فروردین سال 1398
22
تهران
-
1398/01/22
1398/01/22
23
تهران
-
1398/01/23
1398/01/23
اردیبهشت سال 1398
12
گرمسار
-
1398/02/12
1398/02/12
13
گرمسار
-
1398/02/13
1398/02/13
خرداد سال 1398
30
اصفهان - مرحله 1
-
1398/03/30
1398/03/30
30
اصفهان - مرحله 1
-
1398/03/30
1398/03/30
31
اصفهان - مرحله 1
-
1398/03/31
1398/03/31
31
اصفهان - مرحله 1
-
1398/03/31
1398/03/31
تیر سال 1398
مرداد سال 1398
10
اصفهان - مرحله 1
-
1398/05/10
1398/05/11
10
فارس - مرحله 1
-
1398/05/10
1398/05/11
شهریور سال 1398
07
کرمان / شاهرود
-
1398/06/07
1398/06/08
07
کرمان / شاهرود
-
1398/06/07
1398/06/08
مهر سال 1398
04
گرمسار - مرحله 2
-
1398/07/04
1398/07/05
04
گرمسار - مرحله 2
-
1398/07/04
1398/07/05
آبان سال 1398
09
استان کردستان-سنندج
-
1398/08/09
1398/08/10
23
گیلان- مرحله 2
-
1398/08/23
1398/08/23
23
گیلان - مرحله 2
-
1398/08/23
1398/08/23
24
گیلان- مرحله 2
-
1398/08/24
1398/08/24
24
گیلان - مرحله 2
-
1398/08/24
1398/08/24
آذر سال 1398
28
تهران - مرحله 3
-
1398/09/28
1398/09/29
28
تهران - مرحله 3
-
1398/09/28
1398/09/29
28
اصفهان/خراسان رضوی-مرحله 1
-
1398/09/28
1398/09/28
29
اصفهان/خراسان رضوی-مرحله 1
-
1398/09/29
1398/09/29
دی سال 1398
26
قم - مرحله 3
-
1398/10/26
1398/10/26
26
قم - مرحله 3
-
1398/10/26
1398/10/26
27
قم - مرحله 3
-
1398/10/27
1398/10/27
27
قم - مرحله 3
-
1398/10/27
1398/10/27
بهمن سال 1398
18
همدان / خراسان رضوی / اصفهان- مرحله 4
-
1398/11/18
1398/11/18
18
اصفهان / خراسان رضوی - مرحله 4
-
1398/11/18
1398/11/18
اسفند سال 1398
08
تهران - پلی آف
-
1398/12/08
1398/12/08
08
تهران - پلی آف
-
1398/12/08
1398/12/08

قبل از ثبت نام جدید، حتما لیست اعضای انجمن

دارت را از اینجا مشاهده بفرمایید

 

پرداخت حق عضویت سالانه

مسابقه بعدی

رنکینگ جوانان - پسران- 98

محل مسابقه : اصفهان - مرحله 1
تاریخ : 1398/03/30

جدول لیگ ها

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری بانوان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری آقایان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر