تقویم مسابقات فصل 93-92

روز
عنوان
محل مسابقه
توضیحات
تاریخ شروع
تاریخ پایان
ثبت نام
تیر سال 1392
13
تهران
-
1392/04/13
1392/04/13
مرداد سال 1392
20
تهران
-
1392/05/20
1392/05/20
31
خراسان رضوی
-
1392/05/31
1392/05/31
شهریور سال 1392
01
خراسان رضوی
-
1392/06/01
1392/06/01
07
تهران
-
1392/06/07
1392/06/07
مهر سال 1392
15
تهران
-
1392/07/15
1392/07/15
18
تهران
-
1392/07/18
1392/07/18
24
اراک
-
1392/07/24
1392/07/24
مهر سال 1392
12
تهران
-
1392/7/12
1392/7/12
آبان سال 1392
30
تهران
-
1392/08/30
1392/08/30
آذر سال 1392
دی سال 1392
05
تهران
-
1392/10/05
1392/10/05
06
تهران
-
1392/10/06
1392/10/06
بهمن سال 1392
18
گرمسار
-
1392/11/18
1392/11/18
اسفند سال 1392
02
تهران
-
1392/12/02
1392/12/02
08
تهران
-
1392/12/08
1392/12/08
23
تهران
-
1392/12/23
1392/12/23
فروردین سال 1393
اردیبهشت سال 1393
05
تهران
-
1393/02/05
1393/02/05
10
تهران
-
1393/02/10
1393/02/10
11
تهران
-
1393/02/11
1393/02/11
خرداد سال 1393
02
تهران
-
1393/03/02
1393/03/02

قبل از ثبت نام جدید، حتما لیست اعضای انجمن

دارت را از اینجا مشاهده بفرمایید

 

پرداخت حق عضویت سالانه

مسابقه بعدی

قهرمانی کشور جوانان - پسران - 98

محل مسابقه : کرمان / شاهرود
تاریخ : 1398/06/07

جدول لیگ ها

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری بانوان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری آقایان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر