تقویم مسابقات فصل 96-97

روز
عنوان
محل مسابقه
توضیحات
تاریخ شروع
تاریخ پایان
ثبت نام
خرداد سال 1396
04
مرحله اول - تهران
-
1396/03/04
1396/03/04
05
مرحله اول - تهران
-
1396/03/05
1396/03/05
تیر سال 1396
15
مرحله اول - سمنان
-
1396/04/15
1396/04/15
16
مرحله اول - سمنان
-
1396/04/16
1396/04/16
مرداد سال 1396
05
مرحله دوم - البرز
-
1396/05/05
1396/05/05
05
مرحله اول - کرمان
-
1396/05/05
1396/05/05
05
مرحله اول - شاهرود
-
1396/05/05
1396/05/05
05
مرحله اول - کرمانشاه
-
1396/05/05
1396/05/05
05
مرحله اول - اردبیل
-
1396/05/05
1396/05/05
05
مرحله اول - اراک
-
1396/05/05
1396/05/05
05
مرحله اول - تهران
-
1396/05/05
1396/05/05
06
مرحله دوم - البرز
-
1396/05/06
1396/05/06
06
مرحله اول - کرمان
-
1396/05/06
1396/05/06
06
مرحله اول - شاهرود
-
1396/05/06
1396/05/06
06
مرحله اول - کرمانشاه
-
1396/05/06
1396/05/06
06
مرحله اول - اردبیل
-
1396/05/06
1396/05/06
06
مرحله اول - اراک
-
1396/05/06
1396/05/06
06
مرحله اول - تهران
-
1396/05/06
1396/05/06
19
شیراز-بانوان
-
1396/05/19
1396/05/19
19
شیراز-دختران
-
1396/05/19
1396/05/20
20
شیراز-آقایان
-
1396/05/20
1396/05/20
20
شیراز-پسران
-
1396/05/20
1396/05/20
شهریور سال 1396
مهر سال 1396
20
مرحله سوم - تهران
-
1396/07/20
1396/07/20
20
مرحله دوم - یاسوج
-
1396/07/20
1396/07/20
20
مرحله دوم - سمنان
-
1396/07/20
1396/07/20
20
مرحله دوم - الیگودرز
-
1396/07/20
1396/07/20
20
مرحله دوم - مریوان
-
1396/07/20
1396/07/20
20
مرحله دوم - اصفهان
-
1396/07/20
1396/07/20
20
مرحله دوم - البرز
-
1396/07/20
1396/07/20
21
مرحله سوم - تهران
-
1396/07/21
1396/07/21
21
مرحله دوم - یاسوج
-
1396/07/21
1396/07/21
21
مرحله دوم - سمنان
-
1396/07/21
1396/07/21
21
مرحله دوم - الیگودرز
-
1396/07/21
1396/07/21
21
مرحله دوم - مریوان
-
1396/07/21
1396/07/21
21
مرحله دوم - اصفهان
-
1396/07/21
1396/07/21
21
مرحله دوم - البرز
-
1396/07/21
1396/07/21
آبان سال 1396
11
مرحله دوم
-
1396/08/11
1396/08/11
12
مرحله دوم
-
1396/08/12
1396/08/12
آذر سال 1396
09
مرحله چهارم
-
1396/09/09
1396/09/09
09
مرحله سوم - بوشهر
-
1396/09/09
1396/09/09
09
مرحله سوم - طبس
-
1396/09/09
1396/09/09
09
مرحله سوم - ایلام
-
1396/09/09
1396/09/09
09
مرحله سوم - تبریز
-
1396/09/09
1396/09/09
09
مرحله سوم - یزد
-
1396/09/09
1396/09/09
09
مرحله سوم - قزوین
-
1396/09/09
1396/09/09
10
مرحله چهارم -
-
1396/09/10
1396/09/10
10
مرحله سوم - بوشهر
-
1396/09/10
1396/09/10
10
مرحله سوم - طبس
-
1396/09/10
1396/09/10
10
مرحله سوم - ایلام
-
1396/09/10
1396/09/10
10
مرحله سوم - تبریز
-
1396/09/10
1396/09/10
10
مرحله سوم - یزد
-
1396/09/10
1396/09/10
10
مرحله سوم - قزوین
-
1396/09/10
1396/09/10
بهمن سال 1396
05
تهران
-
1396/11/05
1396/11/05
06
تهران
-
1396/11/06
1396/11/06

قبل از ثبت نام جدید، حتما لیست اعضای انجمن

دارت را از اینجا مشاهده بفرمایید

 

پرداخت حق عضویت سالانه

مسابقه بعدی

رنکینگ جوانان - پسران- 98

محل مسابقه : اصفهان - مرحله 1
تاریخ : 1398/03/30

جدول لیگ ها

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری بانوان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری آقایان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر