تقویم مسابقات فصل 97-98

روز
عنوان
محل مسابقه
توضیحات
تاریخ شروع
تاریخ پایان
ثبت نام
اردیبهشت سال 1397
06
1-اصفهان
-
1397/02/06
1397/02/06
06
خراسان رضوی
-
1397/02/06
1397/02/06
06
البرز
-
1397/02/06
1397/02/06
07
1-اصفهان
-
1397/02/07
1397/02/07
07
خراسان رضوی
-
1397/02/07
1397/02/07
07
البرز
-
1397/02/07
1397/02/07
تیر سال 1397
14
تبریز
-
1397/04/14
1397/04/14
15
تبریز
-
1397/04/15
1397/04/15
مرداد سال 1397
18
2-گرمسار
-
1397/05/18
1397/05/18
18
خراسان جنوبی
-
1397/05/18
1397/05/18
18
لرستان
-
1397/05/18
1397/05/18
18
کردستان
-
1397/05/18
1397/05/18
18
تهران
-
1397/05/18
1397/05/18
19
2-گرمسار
-
1397/05/19
1397/05/19
19
خراسان جنوبی
-
1397/05/19
1397/05/19
19
لرستان
-
1397/05/19
1397/05/19
19
کردستان
-
1397/05/19
1397/05/19
19
تهران
-
1397/05/19
1397/05/19
شهریور سال 1397
16
گلستان
-
1397/06/16
1397/06/16
آبان سال 1397
10
3-فارس
-
1397/08/10
1397/08/10
10
کهکیلویه و بویراحمد
-
1397/08/10
1397/08/10
10
خراسان شمالی
-
1397/08/10
1397/08/10
10
لرستان
-
1397/08/10
1397/08/10
10
اردبیل
-
1397/08/10
1397/08/10
10
قزوین
-
1397/08/10
1397/08/10
11
3-فارس
-
1397/08/11
1397/08/11
11
کهکیلویه و بویراحمد
-
1397/08/11
1397/08/11
11
خراسان شمالی
-
1397/08/11
1397/08/11
11
لرستان
-
1397/08/11
1397/08/11
11
اردبیل
-
1397/08/11
1397/08/11
11
قزوین
-
1397/08/11
1397/08/11
آذر سال 1397
15
اصفهان
-
1397/09/15
1397/09/15
16
اصفهان
-
1397/09/16
1397/09/16
بهمن سال 1397
04
4-سمنان
-
1397/11/04
1397/11/04
05
4-سمنان
-
1397/11/05
1397/11/05

قبل از ثبت نام جدید، حتما لیست اعضای انجمن

دارت را از اینجا مشاهده بفرمایید

 

پرداخت حق عضویت سالانه

مسابقه بعدی

رنکینگ جوانان - پسران- 98

محل مسابقه : اصفهان - مرحله 1
تاریخ : 1398/03/30

جدول لیگ ها

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری بانوان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری آقایان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر