تقویم مسابقات 94-93

روز
عنوان
محل مسابقه
توضیحات
تاریخ شروع
تاریخ پایان
ثبت نام
تیر سال 1393
05
تهران
-
1393/04/05
1393/04/05
05
تهران
-
1393/04/05
1393/04/05
06
تهران
-
1393/04/06
1393/04/06
مرداد سال 1393
16
تهران
-
1393/05/16
1393/05/16
16
تهران
-
1393/05/16
1393/05/16
17
تهران
-
1393/05/17
1393/05/17
18
تهران
-
1393/05/18
1393/05/18
شهریور سال 1393
06
خراسان رضوی
-
1393/06/06
1393/06/06
07
خراسان رضوی
-
1393/06/07
1393/06/07
14
تهران
-
1393/06/14
1393/06/14
20
تهران
-
1393/06/20
1393/06/20
20
تهران
-
1393/06/20
1393/06/20
21
تهران
-
1393/06/21
1393/06/21
مهر سال 1393
04
تهران
-
1393/07/04
1393/07/04
18
تهران
-
1393/07/18
1393/07/18
24
تهران
-
1393/07/24
1393/07/24
24
تهران
-
1393/07/24
1393/07/24
25
تهران
-
1393/07/25
1393/07/25
آبان سال 1393
29
تهران
-
1393/08/29
1393/08/29
29
تهران
-
1393/08/29
1393/08/29
30
تهران
-
1393/08/30
1393/08/30
آذر سال 1393
07
تهران
-
1393/09/07
1393/09/07
دی سال 1393
04
تهران
-
1393/10/04
1393/10/04
04
تهران
-
1393/10/04
1393/10/04
05
تهران
-
1393/10/05
1393/10/05
12
تهران
-
1393/10/12
1393/10/12
بهمن سال 1393
10
تهران
-
1393/11/10
1393/11/10
اسفند سال 1393
15
تهران
-
1393/12/15
1393/12/15
فروردین سال 1394

قبل از ثبت نام جدید، حتما لیست اعضای انجمن

دارت را از اینجا مشاهده بفرمایید

 

پرداخت حق عضویت سالانه

مسابقه بعدی

قهرمانی کشور جوانان - پسران - 98

محل مسابقه : کرمان / شاهرود
تاریخ : 1398/06/07

جدول لیگ ها

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری بانوان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری آقایان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر