شما اینجا هستید

دیدگاه جدیدی بگذارید

سلام. مطالب مورد نیاز یک مبتدی برای بازی دارت در مقاله گفته شده . من در سایت های خارجی بهتر از این ندیده ام . البته در بعضی از سایت ها . آموزشهایی تصویری وجود دارد که مفیدتر می باشد. ورزش دارت فقط تمرین است و بس .ضمن تشکر از تهیه کننده و مترجم محترم . از آقای پویا طاهرآموز خواهش میکنم اگر مطالب کاملتری دارند در سایت منظور فرمایند.