شما اینجا هستید

دیدگاه جدیدی بگذارید

با سلام
ضمن تشکر، جهت انجام کار تحقیقاتی و اندازه گیری دقت پرتاب فرد چه روشی را پیشنهاد می نمایید؟
با سپاس قبلی ...