شما اینجا هستید

دیدگاه جدیدی بگذارید

سلام
یه چیز بنده رو متعجب کرده اگه مرکز دارت 50 امتیاز داره اینجوری امتیاز 20 اگه ضربدر 3 بشه ارزشش بیشتر از مرکز میشه؟
آیا این یک نقص در این بازی محسوب میشه یا بنده اشتباه متوجه شدم؟