شما اینجا هستید

دیدگاه جدیدی بگذارید

سلام درسته میان خال یا همان مرکز از لحاظ امتیازی رتبه پنجم رادارد
1- تریپل20
2-تریپل19
.
.
5-میانخال