شما اینجا هستید

دیدگاه جدیدی بگذارید

لطفا سوال بنده را پاسخ دهید. فرض شود بازی 301 یا 501 را بازی می کنیم. مثلا بنده به امتیاز 6 رسیدم. بنابراین با زدن دوبل3 بازی را تمام خواهم کرد. حال فرض کنید پرتاب را انجام دادم و به عدد 5 ساده برخورد کرد. در اینصورت امتیازم میرسه به 1. حال من چطور با پرتاب دوبل، امتیاز 1 را کسب کنم؟؟ دوبل 0.5 که نداریم (دوستمون در سوال بالا گفت مثلا به 3 برسیم. خب این راه حل داره: شما اول 1 ساده بزن. میشی 2. حال دوبل1 را بزنی تموم میشه. اما سوال من که دقیقا طرف به 1 رسیده باشه چطور میتونه با دوبل زدن، بازی را تموم کنه؟؟)