شما اینجا هستید

دیدگاه جدیدی بگذارید

در مورد قوانین بازی دارت دوستان اگر سئوالی دارند بهتر است اول بازی durt of fury  را در موبایل نصب کنند آنجا با بازی کردن کامل قوانین را متوجه میشوند سپس اقدام به بازی کنند فقط سئوال بنده این است که سایز استاندارد تخته دارت و وزن و طول دارت استاندارد چند است لطفن در ایمیل پاسخ دهید