لیگ زیر گروه بانوان فصل 93جدول نتایج


رتبه
بازیکن
مرحله 1
مرحله 2
مرحله 3
مرحله 4
مرحله 5
مرحله 6
جمع امتیاز
1
20
20
16
24
20
0
100
2
0
24
24
16
16
0
80
3
12
8
12
12
24
0
68
5
12
8
16
8
16
0
60
7
4
8
8
12
12
0
44
9
8
8
8
12
8
0
44
11
0
8
12
12
8
0
40
12
4
4
12
8
8
0
36
13
8
12
12
0
0
0
32
17
0
4
8
0
0
0
12
19
0
0
8
0
0
0
8

قبل از ثبت نام جدید، حتما لیست اعضای انجمن

دارت را از اینجا مشاهده بفرمایید

 

پرداخت حق عضویت سالانه

مسابقه بعدی

پلی آف رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر-بانوان-98

محل مسابقه : البرز-مرحله 2
تاریخ : 1398/11/10

جدول لیگ ها

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری بانوان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری آقایان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر