لیگ زیر گروه بانوان 93-92جدول نتایج


رتبه
بازیکن
مرحله 1
مرحله 2
مرحله 3
مرحله 4
مرحله 5
مرحله 6
جمع امتیاز
1
16
12
24
12
12
24
100
2
8
20
8
12
24
16
88
3
8
8
20
24
12
16
88
4
8
8
16
16
16
20
84
5
24
24
0
20
8
8
84
7
12
16
8
12
12
12
72
9
16
12
8
8
8
8
60
10
4
12
12
8
16
8
60
12
12
4
4
8
4
8
40
13
8
8
12
0
0
12
40
21
0
4
0
12
0
0
16
23
8
4
0
0
0
0
12
24
4
0
8
0
0
0
12
25
4
4
0
0
0
0
8
26
4
0
0
4
0
0
8
27
8
0
0
0
0
0
8
28
0
0
0
0
0
4
4

قبل از ثبت نام جدید، حتما لیست اعضای انجمن

دارت را از اینجا مشاهده بفرمایید

 

پرداخت حق عضویت سالانه

مسابقه بعدی

پلی آف رنکینگ استانی زیر گروه لیگ برتر-بانوان-98

محل مسابقه : البرز-مرحله 2
تاریخ : 1398/11/10

جدول لیگ ها

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری بانوان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری آقایان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر