علیرضا ایزدی و نصیبه خاکشور فاتحان اولین دوره مسابقات دارت مجازی کارگران کشور


تاریخ انتشار : 8 ارد 1399 ساعت 13:39
اولین دوره مسابقات دارت مجازی کارگری کشور با حضور 142 ورزشکار آقا و 62 ورزشکار خانم با قهرمانی نصیبه خاکشور در قسمت بانوان و علیرضا ایزدی در بخش آقایان به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی انجمن دارت کشور، در بخش مردان علیرضا ایزدی از اصفهان به عنوان قهرمانی دست یافت، معین مهدیان فر از خراسان رضوی در جایگاه دوم ایستاد و پورحسین از ایلام و بهرام یدی از مرکزی مشترکا به عنوان سوم رسیدند. ضمن اینکه اعرابی و لونی از اصفهان، امینی از مرکزی و آذریان از گلستان به عنوان پنجم مشترک دست یافتند. اما در بخش بانوان نصیبه خاکشور از خراسان رضوی در جایگاه نخست ایستاد، کتابدار از خراسان رضوی دوم شد‌ و معصومه لشگری از سمنان و نیک پی از کردستان مشترکا در ردیف سوم قرار گرفتند. ضمن اینکه مریم یوسفی وزهره کشاورزیان از سمنان ، اسماعیلی از کرمان و خندابی از مرکزی در جایگاه پنجم مشترک ایستادند. این مسابقات با همکاری سلطانپور رئیس انجمن های ورزشی فدراسیون کارگری ،جابرقمی رئیس کمیته دارت کارگران کشور و مدیر شرکت شاهرود کار کیا، محمدحسین فاضلی دبیر انجمن دارت کشور، محمدرضا ناظریه عضو کمیته فنی انجمن دارت کشور و عجمی رئیس کمیته دارت کارگری شاهرود برگزار شد.

دیدگاه جدیدی بگذارید

قبل از ثبت نام جدید، حتما لیست اعضای انجمن

دارت را از اینجا مشاهده بفرمایید

 

پرداخت حق عضویت سالانه

مسابقه بعدی

هیچ مسابقه ای در آینده برگزار نمی شود.

جدول لیگ ها

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری بانوان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری آقایان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر